ZNÁMI – NEZNÁMI: MUDr. Darina Hrabovská

Rozhovor s lekárkou z psychiatrickej ambulancie v Bojniciach

MUDr. Darina Hrabovská sa narodila v Žiline. Študovala na Strednej zdravotníckej škole v Žiline. Po jej ukončení bola prijatá do nultého ročníka LF UK v Bratislave, v ktorom pracovala ako zdravotná sestra na Koronárnej jednotke. LF UK v Bratislave úspešne ukončila v roku 1997, odvtedy pracovala na Psych...

hore
4 users have voted.
4 ľudí tomu zatlieskalo
Ľubica Čemešová
MUDr. Patarák Michal
Betina Svätopluk
MUDr. Subotič Mirko