Oxfordský dotazník o depresii (ODQ)

Oxfordský dotazník o depresii (ODQ – Oxford Depression Questionnaire) je klinický nástroj určený na sebahodnotenie emočných symptómov u pacientov  s depresiou, ktorí sú liečení antidepresívami.

ZÍSKAJTE ODQ DOTAZNÍK

 

ODQ môže byť p...

hore
2 users have voted.
2 ľudí tomu zatlieskalo
Zuzana Servátková
Betina Svätopluk