Zlepšovanie kognitívnych funkcií pri schizofrénii antipsychotikami vyvolávajúcimi neurogenézu prostredníctvom aktivácie 5-HT1A receptorov

Improving cognition in schizophrenia with antipsychotics that elicit neurogenesis through 5-HT1A receptor activation
Schreiber R., Newman-Tancredi A.
2014

Abstrakt

Atypické antipsychotiká nedokážu podstatne zlepšiť kognitívne poškodenie spojené so schizofréniou (CIAS) a jednou zo stratégii na ich zlepšenie je stimulácia neurogenézy v hipokampe, pretože táto štruktúra je súčasťou narušeného okruhu, ktorý je základom kognitívnej dysfunkcie CIAS. Deficity v hipokampálnej neurogenéze môžu narušiť kognitívne procesy závislé od nových neurónov, ako je napríklad mechanizmus triedenia šablón (tvorba rozdielnych reprezentácii podobných vstupov). Mechanizmy, pomocou ktorých je možné zvýšiť neur...

hore
1 user has voted.
1 ľudí tomu zatlieskalo
MUDr. Kucharová Lenka