Výskyt depresie, úzkosti a nespavosti medzi zdravotníckymi pracovníkmi počas pandémie COVID-19: Systematický prehľad a metaanalýza

Pappa S. et al.,
2020

Abstrakt

Úvod

Pandémia COVID-19 má potenciál významne ovplyvňovať duševné zdravie zdravotníckych pracovníkov, ktorí stoja v prvej línii tejto krízy. Je preto prioritou sledovať zmeny nálady, spánku a iných aspektov duševného zdravia u týchto pracovníkov, aby sme pochopili príčiny ich vzniku a vedeli sme včas implementovať na mieru šité riešenia. Cieľom tohto prehľadu je...

hore
2 users have voted.
2 ľudí tomu zatlieskalo
Bibiana Ábelová
Mgr. Slavomír Marenčin