Účinnosť vortioxetínu na emočné otupenie u pacientov s veľkou depresívnou poruchou pri nedostatočnej odpovedi na liečbu SSRI / SNRI

Fagiolini A. et al.
2020

Abstrakt

Abstrakt

Neadekvátna terapeutická odpoveď a emočné otupenie (z angl. emotional blunting) bývajú častým problémom selektívnych inhibítorov spätného vychytávania serotonínu / inhibítorov spätného vychytávania serotonínu a noradrenalínu (SSRI / SNRI) v liečbe veľkej depresívnej poruchy (MDD). Efektivita vortioxetínu na emočné otupenie bola skúmaná u pacientov s čiastočnou odpoveďou na liečbu SSRI / SNRI.

Metodika

hore
5 users have voted.
5 ľudí tomu zatlieskalo
Bibiana Ábelová
Ľubica Čemešová
Zuzana Servátková
MUDr. Kucharová Lenka
MUDr. Takáčová Daniela