Účinnosť vortioxetínu na anhedóniu u pacientov s veľkou depresívnou poruchou

The Efficacy of Vortioxetine on Anhedonia in Patients With Major Depressive Disorde
Cao B et al.
2019

Abstrakt

Teoretické východiská: Anhedónia je častý, pretrvávajúci a zneschopňujúci fenomén u dospelých liečených na veľkú depresívnu poruchu (MDD). Doteraz bolo len relatívne málo antidepresív hodnotených z hľadiska ich účinnosti na anhedóniu pri MDD.

Metódy: Ide o post-hoc analýzu primárnej štúdie, ktorá hodnotila senzitivitu k zmene v skóre THINC-integrovaného inštrumentu (THINC-it) u MDD (možno nájsť na ClinicalTrials.gov, identifikátor NCT03053362). Do štú...

hore
1 user has voted.
1 ľudí tomu zatlieskalo
MUDr. Kucharová Lenka