Portál Neurotorium

Otvorená interaktívna online platforma pokrývajúca témy psychiatrie, neurológie a neurovied
2022

neurotorium.org

Nadácia Lundbeck spustila novú globálnu platformu pod názvom Neurotorium, prostredníctvom ktorej sa môžu odborníci, vedci a záujemci o vedu dostať k najnovším informáciám zameraným na mozog a s ním súvisiace ochorenia.  

hore
2 users have voted.
2 ľudí tomu zatlieskalo
MUDr. Valkučáková Vanda
MUDr. Jozef Dragašek PhD.. MHA