Porovnanie účinnosti depotných antipsychotík oproti obvyklej starostlivosti na čas do prvej hospitalizácie pri skorej fáze schizofrénie

Randomizovaná klinická štúdia
Kane J. M. et al.
2020

Abstrakt

Úvod : Depotné resp. dlhodobo pôsobiace injekčné (Long-Acting Injectable – LAI) antipsychotiká môžu potenciálne znížiť riziko hospitalizácie zvýšením adherencie k liečbe, avšak zriedka sa o nich uvažuje pri výbere liečby v skorej fáze ochorenia.

Cieľ: Zistiť, či doporučenie k použitiu LAI v porovnaní s obvyklou starostlivosťou oneskoruje čas do prvej hospitalizácie u pacientov v skorom štádiu ochorenia.

Metodika: „Prevencia ...

hore
2 users have voted.
2 ľudí tomu zatlieskalo
Bibiana Ábelová
MUDr. Jozef Dragašek PhD.. MHA