Krátkodobo pôsobiace antipsychotiká alebo injekcie s dlhodobým účinkom? Porovnanie liečby u pacientov so schizofréniou

Short-acting antipsychotics or long-acting injectables? A treatment comparison in patients with schizophrenia
Thiem et al.
2020

Abstrakt

Cieľ: Cieľom výskumu bolo porovnať účinnosť a priame náklady krátkodobo pôsobiacich perorálnych antipsychotík a depotného aripiprazolu v liečbe pacientov so schizofréniou na základe údajov z reálnej praxe v Nemecku.

Metóda: Výsledky vychádzajú z hodnotenia údajov retrospektívnej, neintervenčnej porovnávacej štúdie 132 pacientov so schizofrénio...

hore
1 user has voted.
1 ľudí tomu zatlieskalo
MUDr. Kucharová Lenka