Fluvoxamín verzus placebo a klinické zhoršenie u ambulantných pacientov s COVID-19

Fluvoxamine vs Placebo and Clinical Deterioration in Outpatients With Symptomatic COVID-19
Lenze EJ et al.
2020

Abstrakt

 

Dôležitosť: Koronavírusové ochorenie 2019 (COVID-19) môže viesť k závažnému ochoreniu v dôsledku nadmernej imunitnej odpovede. Fluvoxamín môže zabrániť klinickému zhoršeniu stimuláciou receptora σ-1, ktorý reguluje produkciu cytokínov.

Cieľ: Zistiť, či fluvoxamín podávaný počas mierneho ochorenia COVID-19 zabraňuje klinickému zhoršeniu a znižuje závažnosť ochorenia.

Dizajn, usporiadanie a účastníci: Dvojito zaslepené,...

hore
2 users have voted.
2 ľudí tomu zatlieskalo
MUDr. Kutišová Alena
MUDr. Pintér Robert