Emočné oploštenie pri liečbe antidepresívami: prieskum u depresívnych pacientov

Emotional blunting with antidepressant treatments: A survey among depressed patients
Goodwin G. M. et al.
2017

Abstrakt

Podklady: Emočné oploštenie býva pravidelne hlásené u depresívnych pacientov liečených antidepresívami, ale jeho súbežný výskyt nie je dostatočne pochopený. Na vytvorenie vhodnej škály, Oxfordského dotazníka emočných vedľajších účinkov antidepresív (Oxford Questionnaire on the Emotional Side-Effects of Antidepressants – OQESA), boli najskôr použité kvalitatívne metódy. 

hore
3 users have voted.
3 ľudí tomu zatlieskalo
Zuzana Servátková
Betina Svätopluk
MUDr. Lilová Christina