Schizofrénia

Schizofrénia

Schizofrénia je psychotická porucha, často dlhotrvajúca, ktorá u chorého vedie k značným zmenám vnímania reality. Prečítajte si usmernenia, odborné články či štatistické údaje, alebo si vypočujte podcast o schizofrénii.
Kane J. M. et al.

Porovnanie účinnosti depotných antipsychotík oproti obvyklej starostlivosti na čas do prvej hospitalizácie pri skorej fáze schizofrénie

Randomizované klinické štúdie s depotnými resp. dlhodobo pôsobiacimi injekčnými (Long-Acting Injectable – LAI) antipsychotikami môžu vo všeobecnosti uprednostňovať pacientov viac adherentných k liečbe ako je to v skutočnosti, čo môže v ...

Usmernenia

Schizofrénia je psychotická porucha, často dlhotrvajúca, ktorá u chorého vedie k značným zmenám vnímania reality. Prečítajte si usmernenia, odborné články či štatistické údaje, alebo si vypočujte podcast o schizofrénii.
Štatistické údaje: 

Psychiatrická starostlivosť v Slovenskej republike v roku 2021