Depresia

Depresia

Depresia je závažné ochorenie s príznakmi, ako je melanchólia, strata schopnosti tešiť sa, strata energie, ťažkosti so sústredením a samovražedné myšlienky. Prečítajte si usmernenia, odborné články či štatistické údaje o depresii.
Goodwin G. M. et al.

Emočné oploštenie pri liečbe antidepresívami: prieskum u depresívnych pacientov

Účinnosť SSRI antidepresív v manažmente liečby depresívnej poruchy je preukázateľná. Okrem pozitívnych účinkov liečby pacienti vo všeobecnosti udávajú, že počas užívania SSRI pociťujú menej emočnej bolesti v porovnaní so stavom pred liečbou depresie. Značná...

Usmernenia