Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba je neurologická porucha, pri ktorej mozog pomaly degeneruje, čo vedie k problémom s pamäťou, každodenným fungovaním a správaním. Prečítajte si usmernenia, odborné články či štatistické údaje o Alzheimerovej chorobe.
Alzheimerova choroba je neurologická porucha, pri ktorej mozog pomaly degeneruje, čo vedie k problémom s pamäťou, každodenným fungovaním a správaním. Prečítajte si usmernenia, odborné články či štatistické údaje o Alzheimerovej chorobe.